Naše delegace přijala pozvání polského klubu k jejich výročí

  1. výročí založení Euroregionálního modelářského střediska Ježów Sudecki.

Spolupráci s polskými kolegy modeláři z Ježówa Sudekiego jsme navázali v roce 2016, kdy se na naše pozvání poprvé zúčastnili 5. leteckého dne ( http://modelari-frydlant.cz/5-letecky-den-3-9-2016-frydlant/ ). Při jejich poslední návštěvě u příležitosti konání našeho 11. leteckého dne, padla z jejich strany zmínka o tom, že v prosinci letošního roku oslaví jubilejní založení svého klubu. Ano, tak jak se dalo očekávat, od předsedy EMC Ježów Sudecki pana Wladyslawa Jagiello jsme  obdrželi oficiální pozvání na oslavu 10. výročí založení Euroregionálního modelářského střediska Ježów Sudecki. Hned nám bylo jasné, že takovéto pozvání od přátel nemůžeme odmítnout.  Také jsme si byli vědomi toho, že na oslavu nemůžeme jet s holýma rukama. Dali jsme proto za klub dohromady skupinku čtyř lidí, která nás bude na oslavě zastupovat. Po diskusích, jakou formou oceníme  polský klub za dosavadní spolupráci, zvítězila představa poháru s logem našeho klubu. Realizace se ochotně ujal předseda Mirek Svoboda, který našel firmu v Liberci a vše potřebné zajistil.

Je 13:00 hodin, sobota 3.12.2022 a já s Jirkou Živným vyjíždíme z Frýdlantu. Na cestě v Raspenavě nastupuje Honza Kunce a v Novém Městě p. Smrkem ještě Valda Marko, který je zároveň pověřen navigací do cíle. Valda je znám tím, že má procestované pohraničí jak z české strany tak i z té polské. Často tedy jedeme po silničkách, které připomínají cyklostezky. Když občas potkáme auto, musíme my nebo protijedoucí zastavit na krajnici abychom se vyhnuli a mohli pokračovat v cestě dál. Valdu kontrolujeme a ptáme se jestli ví kde jsme a jestli vůbec do cíle dojedeme. Pravdou je, že Valda to zvládnul velmi dobře a do cíle jsme dorazili ve stanoveném čase. Musíme zde také pochválit polské silničáře, kteří ty silničky dali do velmi pěkného stavu, mimo pár výjimek převládají nové asfaltové koberce. Takže cesta až na to neustále točení volantem byla docela příjemná a v dobré náladě.

Jsme tedy na místě a vstupujeme do budovy. Z minulých akcí pořádaných polskými kolegy si pamatujeme, že byly vždy na vysoké úrovni. Když jsme vstoupili do sálu, který byl slavnostně vyzdoben, myslím že to na nás  zapůsobilo asi stejně, že to bude „Velká oslava“. Na sále byly tři dlouhé řady stolů s připraveným pohoštěním, dále samoobslužný pult se sladkými dobrotami, kávou a čajem. Tomu vévodilo pódium s připravenou aparaturou pro hudební produkci a ozvučení sálu. Kolem stolů byly umístěny stojany s dokumenty o historii i současnosti modelářství a letectví.          Jen tak mimochodem, asi všichni víte, že před druhou světovou válkou se Ježów Sudecki nazýval Grunau bai Hirshberg, tehdy ještě na území Německa – https://www.jezowsudecki.pl/index.php/dla-turysty/historia-gminy . Byla zde plachtařská škola, která sloužila k základnímu výcviku pilotů   Luftwaffe a také zde byl zkonstruován známý kluzák Grunau Baby https://de.wikipedia.org/wiki/Grunau_Baby .  Abych se vrátil k oslavě, když jsme tedy vstoupili do sálu, byly jsme vřele přivítáni panem Jagiello a ostatními polskými modeláři, s kterými jsme se již znali z dřívějška a dále se přidávali další lidé, které jsme neznali, ale chtěli nás pozdravit osobně. Pro zajímavost, byla mezi nimi i paní Boleslawa, je s námi na společném foto. Při představení prohlásila „Jmenuji se Boleslawa, Boleslawa tak jako Mladá Boleslav“. Již v roce 1950 byla úspěšnou  polskou plachtařkou. Nebyla sama, byli tam další veteráni a k význačným patří i pan Jerzy Siatkowski, který je předsedou Aeroklubu ziemi Walbrzyskiej – https://www.aeroklubwalbrzych.pl/  se kterým se známe již více roků. Předseda EMC pan Jagiello při oficiálním zahájení všechny přítomné přivítal, mezi nimiž byli zástupci samosprávy Ježówa Sudeckiego, zástupci různých spolků, Aeroklubu Jelenia Góra, dobrovolných hasičů, různých spolupracujících organizací a další významné osobnosti. Poté hovořil o založení klubu, jeho historii a činnosti až po současnost. Následovalo přijmutí nových členů EMC z řad mládeže a ocenění spolupracujících osob, organizací a spolků. Mezi oceněné patří i náš RC Flying Club Frýdlant. Při této příležitosti jsme předali do rukou předsedy EMC pohár jako výraz ocenění a poděkování za spolupráci pro polské kolegy modeláře.  Po ukončení oficiální části programu následovala volná diskuse, kde jsme každý dle svého pokračovali v rozpravách s ostatními přítomnými za hudebního doprovodu mladé písničkářky. No a potom jsme se začali pomalu loučit s hodně přáteli a nastoupili jsme cestu k domovu opět za navigace Valdy. Domů jsme dorazili všichni v pořádku takže můžeme konstatovat, že naše mise splnila svůj účel a byla úspěšná. Krátký videozáznam z průběhu oslavy můžete shlédnout zde: https://www.facebook.com/tvdamijeleniagora/videos/1306873306802930/

Zaznamenal: Arnošt Beran

Arnošt předává Plaketu s logem našeho klubu jako ocenění vzájemné spolupráce.
Arnošt přebírá čestné ocenění za spolupráci .