O klubu

Vítejte na stránkách leteckých modelářů ve Frýdlantu.

Náš klub byl založen v červnu roku 2007. Klub je registrován ve Svazu modelářů České Republiky pod org.číslem 460.

Letošní rok je ve znamení oslav 10. výročí vzniku klubu.

Náš klub má v současné době 13 členů .

Vstřícností vlastníka letové plochy mají členové klubu  plochu pro létání. Rok 2016 byl pro nás zlomovým, neboť naše působení na ploše bylo plně legalizováno a náš klub má řádnou smlouvu na používání plochy k modelářským účelům. Podepsaná smlouva nás zavazuje k udržování plochy v řádném stavu dle dané smlouvy a současně je spojena s finančním plněním z naší řady.

Členové klubu létají se všemi typy modelů letadel, od větroňů o rozpětí křídel až 6 metrů, nebo motorové modely od těch menších, až po plnokrevníky na benzín. Také elektro pohon modelů se prosadil a prakticky všichni členové vlastní alespoň jeden model s elektrickým pohonem. V našich řadách se znovu objevil zdatný pilot vrtulníků. Již koncem loňského roku se nad naší plochou proháněly modely stihaček s dmychadlovým pohonem. Dle výrobce dokáže vyvinout rychlost až 150 km/hod. Praxe vše potvrdila. Náročnost pilotáže je však značná a spotřeba lepidla na opravu EPP vcelku stoupla. Přesto se v hlavě některých členů zrodil nápad a odvaha na pořízení si plnokrevníka, tedy „Jeta“. Rok 2017 je tedy také ve znamení realistického zvuku tryskové turbíny. Uvidíme jaké bude shrnutí letové sezóny…

Od roku 2012 členové klubu každý rok uspořádali Letecký den pro veřejnost a snaží se létání s modely letadel takto představit široké veřejnosti. Letecký den se stal již „tradicí“ a proto bude uspořádán i v roce 2017.

Letecký den je také příležitost setkat se s modeláři z jiných klubů naší republiky a modelářů ze sousední Žitavy a polské Bogatyni.

Přejeme vám příjemné chvíle na našich stránkách a vítáme případné náměty k jejich vylepšení.