O klubu

Vítejte na stránkách leteckých modelářů ve Frýdlantu.

Náš klub byl založen v červnu roku 2007. Klub je registrován ve Svazu modelářů České Republiky pod org.číslem 460.  Větší čast aktivních členů společně létala mnohem dřive . Mezi členy jsou i takoví, kteří pamatují nejen počátky RC létání, ale i volné létání v populárních kategorích A1 a A2. Náš klub má v současné době 13 členů . Vstřícností vlastníka letové plochy mají členové klubu  plochu pro létání. Rok 2016 byl pro nás zlomovým, neboť naše působení na ploše bylo plně legalizováno a náš klub má řádnou smlouvu na používání plochy k modelářským účelům. Podepsaná smlouva nás zavazuje k udržování plochy v řádném stavu dle dané smlouvy a současně je spojena s finančním plněním z naší řady. Členové klubu létají se všemi typy modelů letadel, od větroňů o rozpětí křídel až 6 metrů, nebo motorové modely od těch menších, až po plnokrevníky na benzín. Také elektro pohon modelů se prosadil a prakticky všichni členové vlastní alespoň jeden model s elektrickým pohonem. V našich řadách se znovu objevil zdatný pilot vrtulníků. Od roku 2012 členové klubu každý rok uspořádali Letecký den pro veřejnost a snaží se létání s modely letadel takto představit široké veřejnosti. Letecký den se stal již "tradicí" a proto bude uspořádán i v roce 2017. Letecký den je také příležitost setkat se s modeláři z jiných klubů naší republiky a modelářů ze sousední Žitavy a polské Bogatyni. Přejeme vám příjemné chvíle na našich stránkách a vítáme případné náměty k jejich vylepšení.