Habartické děti v hale – 18.10.2019 .

Jak už tradičně po ukončení hlavní letové sezóny na našem letišti, máme možnost trénovat a vylepšovat naše pilotní umění v habartické tělocvičně. Pravidelně  v polovině listopadu nás vždy navštíví místní i okolní děti z místní školky a místní školy ve večerních hodinách. Návštěva se uskuteční vždy v rámci jejich dne dobrodružství, které pro ně organizují paní učitelky . Členové klubu se vždy snaží pro děti, kromě běžného předvedení halových modelů, připravit i něco navíc. Velmi se osvědčily malé kluzáky , které si děti mohou sami v hale vyzkoušet a odnést domů. Letos jsme pro ně připravili balónkovou akci, kdy každý účastník obdržel informativní cedulku, na které si sám napsal své jméno a tu si nechal paní učitelkou přivázat na nafouknutý  balónek. Smyslem akce je odeslání cedulky, na které byla třemi jazyky napsána žádost pro nálezce o poskytnutí informace o místu doletu balónku. Podařilo se všechny vybavit  letuschopným balónkem a po společném focení, jsme balónky hromadně vypustili za tmy k jejich letu. Uvidíme, kam až balónky doletí a zda dětem nálezce  poskytne informaci o místě jejich přistání. Nesmím zapomenout na úžasný dárek od dětí  v podobě velké rakety. Děti mají mezi námi už i svého  favorita – Valdu. Jeho vystoupení je vždy doprovázeno velkým skandováním s bouřlivým potleskem dětí. S dětmi jsme se rozloučili a ještě chvíli pokračovali v halovém létání. Shodli jsme se, že setkání s dětmi se vydařilo. Doufejme, že mezi dětmi byl  náš budoucí člen klubu. 

Těším se, až zde budeme moci umístit informace o nálezech balónků. Sledujte proto tento příspěvek .

Fotografie z akce ve Fotogalerii